Korte introductie:

Na ongeveer 15 jaar in het bedrijfsleven te hebben gewerkt, maakten we in 1980 een geweldige ommezwaai door voorgangers te worden van gemeente De Schuilplaats in Culemborg. Deze gemeente werd in datzelfde jaar gesticht en heeft zich voorspoedig ontwikkeld tot dat wat het nu nog steeds is, een bruisende en actieve gemeente binnen het spectrum Evangelisch/Charismatisch en aangesloten bij het kerkgenootschap de Verenigde Pinkster-en Evangeliegemeenten  VPE.
 
Naast het stichten van nog een aantal gemeenten in de Betuwe was Bert ook betrokken bij landelijk werk en vanaf 1990 was hij voorzitter van het kerkgenootschap Volle Evangelie Gemeenten in Nederland (VEGN)
In 2002 kwam er een fusie tot stand tussen de VEGN en een ander kerkgenootschap op dezelfde grondslag nl. De Broederschap van Pinkstergemeenten.
Ze gingen samen verder onder de naam: Verenigde-Pinkster en Evangeliegemeenten (VPE) zie www.VPE.nl
 
In december 2002 namen wij afscheid als voorgangersechtpaar van gemeente De Schuilplaats in Culemborg. Hein en Sharlene Hüpscher werden onze opvolgers.
In 2014 hebben Hein en Sharlene hun taak als voorganger neergelegd i.v.m een langdurige Burn-out. Johan Selier is benoemd als interim voorganger voor de komende tijd.
Zie www.deschuilplaats.org

Er kwam nu meer tijd vrij voor het landelijk werk van de VPE als vice-voorzitter en Bert werd verantwoordelijk voor gemeente opbouwwerk in de breedste zin van het woord.
 
In december 2007 was ook hier de tijd van afscheid aangebroken en op het VPE congres in november 2007 hebben we op de meeste hartelijke wijze afscheid genomen van onze bestuurlijke taken binnen de VPE
 
Taken en verantwoordelijkheden kunnen worden overgedragen maar de ‘bediening’ blijft en gelukkig kunnen we nog dienstbaar zijn op een aantal terreinen in Gods Koninkrijk die bij ons passen en waar we gaven voor hebben ontvangen.
 
Voor meer details over ons leven en werk en de dingen die we nu nog doen, nodigen we u uit om de verschillende onderdelen van het menu aan te klikken.
 
Inge en Bert Niehof