Gemeente opbouw:
 
Er zijn vele manieren en mogelijkheden om de gemeente te bouwen en op te bouwen. Een belangrijk facet in deze ontwikkeling is het functioneren van het leiderschap in de gemeente.
Het functioneren van een gezonde en gebalanceerde gemeente staat of valt met de kwaliteit van het leiderschap.
Waarom groeit een gemeente of juist niet? Hoe ontwikkel je (nieuwe) leiders in de gemeente. Wat moet de voorganger wel doen en wat beslist niet. Kortom er is heel veel te leren op dat gebied.
Door veel ervaring in het leiding geven aan een middelgrote gemeente en het helpen van vele andere gemeenten op dit punt is een belangrijke expertise ontstaan die wij graag ten dienste stellen aan gemeenten en leidersteams die dit graag willen.
 
Neem contact met ons op om uw speciale probleem te bespreken en samen te zoeken naar oplossingen die uw gemeente ten goede komen.
 
Contact: info@inbeco.nl of tel. 0316 280577.