De (dag)boeken

Het leek een goede gedachte om een dagboek samen te stellen met bekende sprekers en schrijvers uit de Evangelische achterban. Met grote bereidwilligheid voldeden de schrijvers aan deze uitnodiging en het bleek een succes. Ruim 20.000 exemplaren gingen er sindsdien over de toonbank.
De serie is begonnen met het boek Leven door (-) geven, dit boek is al sinds 1990 verkrijgbaar en is nu bezig aan zijn 4e herziene druk. Vanaf deze druk is onder andere het uiterlijk flink verbeterd. Voor de normen in christelijk Nederland is dit boek een bestseller waar nog steeds vraag naar is.
Het unieke aan deze serie dagboeken is onder andere:
  1. Er schrijven uitsluitend Nederlandse auteurs in het dagboek;
  2. De auteurs zijn afkomstig uit verschillende christelijke stromingen;
  3. Iedere auteur geeft in een paar dagen het beste van zijn of haar inzicht (persoonlijke speerpunten);
  4. De uitvoering van het boek is van zeer hoge kwaliteit.
Deel 1 heeft een geweldige zegen verspreid aan duizenden christenen.
(Op dit moment in herdruk)

De grote vraag naar een 2e deel en de enthousiaste reacties hebben ertoe geleid dat halverwege 2003 het deel Over (vloedig) Leven uitgekomen is. Dit deel is meer van hetzelfde met veel nieuwe auteurs en compleet nieuwe overdenkingen.

Ook dit deel heeft z'n weg weer gevonden naar vele christenen die zoeken naar Goddelijke inspiratie voor elke dag. Want het Woord van God is een lamp voor onze voet en een licht op ons pad. Dit 'voetlicht' zal u helpen om met blijdschap uw weg te kunnen gaan. Wees niet karig om licht en leven door te geven aan de mensen om u heen.
Wellicht dat er meer delen komen, we hebben inmiddels al interessante reacties gehad!
De boeken zijn uitgegeven bij uitgeverij: Shepherd Productions www.levendoorgeven.nl en verkrijgbaar bij de boekhandel.